Pejman Foundation

گفتار در کارخانه آرگو: مروری بر سینمای پازولینی

T 150,000

30 در انبار

هم‌زمان با رونمایی از کتاب نمایشگاه «حقیقت نه یک رویا، که رویاهاست»، نشست‌هایی درباره‌ی سینمای پیر پائولو پازولینی در کارخانه آرگو، با برنامه‌ریزی مرتضی فرشباف (فرش‌فیلم) برگزار خواهد شد.

جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱
ساعت ۵ تا ۷ عصر
نشستی با نوید پورمحمدرضا با عنوان «پیر پائولو پازولینی و میراث نئورئالیسم، پاستیش، آلایش، و تفسیرِ مولفانه»