Pejman Foundation

چاپ طرح الکتریک

T 1,300,000
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

چاپ‌های تازه‌ی حسین رضوانی، این بار عاری از رنگ‌های درخشان همیشگی او هستند. این چاپ‌ها پیچید‌گی‌های طرح‌های‌ ایرانی را نشان می‌دهند که با چشم دیده نمی‌شوند بلکه لمس می‌شوند!

چاپ توسط نگار کریم‌خانی

۳۰ نسخه

جنس:

چاپ ریلیف روی کاعذ روزسپینا

ابعاد:

۳۵ در ۵۰ سانتی‌متر

موارد دیگر: